Diabetes Project Sanyang The Gambia


Samenvatting van het Project
Het doel is kennis en vaardigheden over te brengen die betrekking hebben op diagnose en therapie van Diabetes Mellitus type2 en het implementeren van een werkzaam behandelingsprotocol in het Sanyang Hospital.
Hiertoe is een” Letter of Intent” opgesteld en ondertekend tussen Stichting Sanyang Hospital en de locale counterpart, de hoofdverpleegkundige.
Ten behoeve van dit project is reeds een internet aansluiting gefinancierd zodat het contact tussen de ondersteunende professionals in Nederland en de locale Counterpart gemakkelijk tot stand kan komen. Het streven is binnen een jaar het protocol volledig in werking te stellen en de resultaten via het gratis ter beschikking gestelde patientenvolg systeem op kwaliteit te monitoren.

Benodigde vrijwilliger
Huisarts of POH-er/Diabetesverpleegkundige

Looptijd van het project
1 jaar (Start: 1 november 2011)

Samenwerking met Cooperatie Cello en Stichting Remedi
De Cooperatie Cello en de Stichting Remedi wil ondersteunen bij het doel nl. het bevorderen van de gezondheid van de lokale bevolking, voornamelijk door kennis en vaardigheden over te brengen. In overleg is besloten om te starten met een deelproject, te weten het implementeren van het Diabetes Mellitus type2 protocol in ons hospitaaltje.

Voortgangsrapportage

Vraag: materiële ondersteuning
Naast het project voor de Diabetes Zorg bestaat er nog een lijst aan benodigde materialen:
1) Verdere inrichting laboratorium
2) Divers tandartsmaterieel
3) Verpleegkundig: linnengoed, dekens, kussens, bedschermen, gordijnen, nachtkastjes
4) Service auto
5) Computers (automatiseren)
6) Twee zuurstofflessen


Professionele consulent - Walter Schrader

Projectcoordinator - Hans van Geenen

Lokale counterpart - Allansan Saho