Cello
Cooperatie Eerste Lijn Leiden en Omstreken
 
 
 
 

Nieuws

 
 

NieuwsHuisartsen & Geestelijke Gezondheidszorg
Leiden 25 06 2012


Maandag werd ook al een akkoord gesloten met de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Daarin werd afgesproken dat patiënten vaker thuis zullen worden behandeld, waarbij de huisartsen een belangrijkere rol zullen krijgen.

De huisartsen hebben nu toegezegd dat ze hierop zullen inspelen. Er komt extra geld beschikbaar voor de rol die de GGZ-praktijkondersteuners voor huisartsen kunnen gaan spelen.

Vertrouwen
Minister Schippers zegt heel blij te zijn dat het akkoord is gelukt. "Dit was ook nodig om opnieuw vertrouwen in elkaar te krijgen."‘JDRF WALK’ op 2 juni in de strijd tegen Diabetes Type 1
Leiden 29 05 2012

Op zaterdag 2 juni gaat het ‘Diabetes Challege Team’ meedoen aan de eerste JDRF Walk in Nederland, een sponsorwandeltocht in de strijd tegen Diabetes type 1.

Als jullie deze hulpactie willen sponsoren, dan kan dit op twee manieren: donatie via de website of donatie via een eenmalige bijdrage naar: Rabobank rekeningnr. 16.24.48.694 van Match2Care te Dordrecht o.v.v. ‘Wandeltocht DT1’. Voel u zich A.U.B. niet verplicht, maar als u besluit te sponsoren, dan uiteraard alvast hartelijk dank daarvoor.

Meedoen met ons wandelteam ‘Diabetes Challenge’ of een eigen team starten kan ook via: Join. Voor informatie ga naar www.jdrfwalk.nl of bel met 06-14497155.Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Leiden en omstreken.
Leiden 23 05 2012

Al meer dan 25 jaar worden vrijwilligers ingezet bij mensen, die thuis willen overlijden.

In veel gevallen duurt de terminale fase van de patiënt immers langer dan verwacht, de familie of naaste raakt daardoor overbelast. In dit soort situaties kan men gebruik maken van vrijwilligers die de zorg voor de patiënt tijdelijk over nemen van de familie.

De vrijwilliger wordt bij de patiënt thuis een aantal dagdelen ingezet en heeft tijd en aandacht voor alle betrokkenen. Hoe die tijd wordt ingevuld wordt samen bepaald, niets moet, maar er kan wel veel. Ook kan de vrijwilliger basiszorg geven of de thuiszorg assisteren. Vrijwilligers hebben een training gevolgd om inzetbaar te zijn in deze situaties. Er zijn geen kosten verbonden aan de inzet van de vrijwilliger en ze zijn snel inzetbaar.

De vrijwilligers zelf vinden vaak, dat ze te laat in de zorgsituatie worden ingeschakeld, de familie is dan al behoorlijk overbelast geraakt. De huisartsen zijn degenen, die deze overbelasting vaak als eerste kunnen signaleren.


Voor meer informatie of voor het doen van een aanvraag, neem contact op met de coördinator van de VPTZ op tel 06-51.00.20.71 op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.30 uur.
Nieuws uit Sanyang Gambia
Leiden 10 04 2012

Het diabetes project in Sanyang Gambia is officieel gestart. Het project heeft bij aanvang vertraging
opgelopen vanwege slechte internetverbinding en het nog ontbrekende personeel.

Inmiddels worden patiënten gescreend op diabetes en bij een vastgesteld risico doorgestuurd naar de
kliniek van Dr. Gaye die eventueel medicijnen zal voorschrijven. Het inbrengen van patiënten in het
computerchainprogramma van Cello waardoor het mogelijk is te communiceren met specialisten van
Cello zal nu geschieden via het wekelijks inbrengen van patiënten in het internetcafé.

Nieuwsbrief Sanyang24-uurs fietstocht inspireert artsen tot verder onderzoek naar Diabetes

Leiden 14 11 2011

Oplettendheid  van de artsen van de Leidse organisatie Cello leidt tot herhaalde vragen aan de Inspectie voor de Volksgezondheid over het Thiamine tekort in de Nederlandse apotheken. Bij analyse van patiëntengegevens bleken twee , waarvan één met suikerziekte te lijden aan Beri-Beri achtige klachten. 

Bij het opheffen van dit tekort trad er een forse vermindering van klachten op. Bij het voorschrijven van dit medicijn bleken de voorraden in Nederland bijna uitgeput. Naar aanleiding van een spectaculaire verbetering van de conditie van 2 patiënten met een aantal klassieke symptomen van Beri-Beri, werd gezocht naar mogelijke oorzaken en gestart met de gangbare behandeling van deze ernstige ziekte. Het toedienen van het vitamine supplement Thiamine bleek tot een aanzienlijke verbetering van de algehele conditie van beide patiënten te leiden (combinatie-preparaten zoals B-complex zijn voor dit doel NIET geschikt en kunnen tot schade leiden). Literatuur onderzoek geeft sterke vermoedens dat dit Thiamine-tekort een rol speelt bij de verwoestende gevolgen van Diabetes op hart- en bloedvaten.

Op de Wereld Diabetes Dag zal de Leidse organisatie voor de Eerste Lijns Zorg "Cello", mogelijk in samenwerking met buitenlandse onderzoekers op dit gebied, een onderzoek starten naar Thiamine-tekorten onder haar patiënten met Diabetes Eerder onderzoek in Engeland bracht een Thiamine tekort onder 75% van de onderzochte Diabetes-patiënten aan het licht. Cello bracht de Inspectie voor de Volksgezondheid op de hoogte van nu reeds bestaande tekorten bij de Nederlandse apotheken.


YouTube: Thiamin levels and Diabetes
24-uurs fietstocht Ride4Diabetes tegen opmars van Diabetes
Leiden - 4 11 2011

Als reactie op de alarmerende toename van diabetes over de hele wereld werd in 1991 voor het eerst onder de verantwoordelijkheid van de de Wereldgezondheidsorganisatie Wereld Diabetes Dag georganiseerd. Momenteel is Wereld Diabetes Dag is de belangrijkste wereldwijde bewustwordingscampagne voor Diabetes. De organisatie is sinds 2007 in handen van de Verenigde Naties. Het jaarlijkse Wereld Congres Diabetes wordt dit jaar gehouden in het Congresgebouw te Den Haag. Om de aandacht te vestigen op het wereldwijde probleem van toename van organiseerde de Stichting Match2care de Monstertocht tegen Diabetes, een 400 kilometer lange fietstocht die bestaat uit van 4 ronden van 100 kilometer tussen Dortrecht en DenHaag.

Wereld Diabetes Dag wordt gevierd op 14 november, de verjaardag van Frederick Banting de in 1922 het medicijn Insuline ontwikkelde. Het doel van Wereld Diabetes Dag is aandacht en begrip te vragen voor diabetes, die wereldwijd epidemische vormen aanneemt, onder volwassenen maar ook onder kinderen.

Elk jaar neemt een groeiend aantal verenigingen en organisaties, bedrijven, gezondheidswerkers en mensen met diabetes en hun gezinnen deel aan Wereld Diabetes Dag. Op de website www.match2care.org staat verdere informatie over deelname en mogelijkheden voor sponsoring van de Monstertocht die symbool staat voor de lange weg die de samenleving te gaan heeft bij de aanpak van Diabetes en waarvan de gehele opbrengst gaat naar het Diabetes centrum van het Albert Schweitzer kinderziekenhuis.

Meer informatie over de wereldwijde aktie is te vinden op www.worlddiabetesday.org 

Reactie naar Match2Care Cyclingteam
emails@2care4jobs.orgEerstelijnszorg bij Cello Leiden en ontwikkelingshulp
Leiden - 20 09 2011

Via een directe internetverbinding worden binnen het in Leiden gestarte Cello project Nederlandse zorgprofessionals verbonden aan projecten in Ontwikkelingslanden en Oost-Europa zodat op een kosten efficiënte wijze door vrijwilligers online medisch hoogwaardige kennis wordt uitgewisseld. Het initiatief is afkomstig van de Coöperatie voor Eerstelijnszorg Cello die met de aangesloten zorgprofessionals verantwoordelijk is voor de gezondheidszorg van bijna 30.000 patiënten. De toegepaste kennis wordt nu ter beschikking gesteld voor ontwikkelingsprojecten. 

Onder de naam  “CELLO PROJECT” is in Leiden een uniek  online medisch vrijwilligers project gestart. Veel huisartsen hebben een Tropen verleden of hebben ooit nagedacht over een carrière in die richting. Sommigen denken er nog steeds over zich in te zetten daar waar medische nood heel hoog is, maar stuiten daarbij op praktische bezwaren. De bedoeling van het Cello project  is met vrijwillige professionals op een efficiënte wijze up-to-date kennis uit te wisselen met zorgprofessionals in ontwikkelingslanden of plaatsen waar onze specifieke kennis en ervaring ontbreekt. Onze in meerder talen geschreven website biedt patiënten en professionals onder www.cello-hazorg.nl inzage in de diagnose en therapie van een aantal veelvoorkomende chronische ziekten. Op basis van de werkprotocollen waarmee in Leiden en omstreken reeds honderden patiënten behandeld worden zal op een kosten efficiënte wijze hoogwaardige gezondheidszorg worden geïntroduceerd binnen projecten die 1 op 1 aan professionals (huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, POH’ers’ praktijkverpleegkundigen) gekoppeld zullen worden.


Via de website kunnen zich vanaf 01-10-2011 projecten en vrijwillige professionals aanmelden. In de komende maanden worden projecten en  professionals met elkaar in contact gebracht en krijgen de projecten beschikking over software en directe communicatie middelen. In de meeste gevallen kunnen hulpmiddelen via de Leidse Stichting www.remedi.org worden verkregen, vertalingen van protocollen worden door de  Leidse Universiteit en Remedi betaald . Vanaf heden zal het Cello project naar buiten treden en het streven is de eerste 10 projecten en vrijwillige professionals binnen 4 weken op de website te verwelkomen.


www.cello-hazorg.nl  > Projecten > Remedi

Onderzoek combineren werk en prive voor Werkende Ouders
Leiden - 02 06 2011

De combinatie van een (betaalde) baan en het privé-leven is voor veel mensen een belangrijk thema. Voor sommigen levert het combineren van verschillende rollen moeilijkheden op door het verdelen van aandacht en energie, terwijl voor anderen het combineren vanzelfsprekend gaat en positieve ervaringen met zich mee brengt. Het werk en alle ervaringen die het oplevert, beïnvloeden een groot deel van ons leven en wat wij daarin willen bereiken.

Wij doen een afstudeeronderzoek in het kader van onze studie Psychologie aan de Universiteit Leiden. Het gaat over het combineren van werk en privé en het welbevinden van werkende ouders. Door middel van uw deelname aan dit onderzoek hopen we meer inzicht te krijgen in de verschillende ervaringen van ouders die werken.

Het onderzoek bestaat uit het online invullen van twee vragenlijsten, binnen een periode van twee weken op het moment dat u uitkomt. Het invullen van elke vragenlijst neemt 15-20 minuten in beslag. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Twee weken na het invullen van de eerste vragenlijst ontvangt u een uitnodigingsmail voor het invullen van de tweede vragenlijst.

Om mee te kunnen doen aan dit onderzoek, is het van belang dat u werkt en tenminste één kind heeft van 12 jaar of jonger. Verder is het belangrijk dat maar één ouder binnen een gezin aan dit onderzoek meedoet, omdat anders de uitkomsten beïnvloed kunnen worden. Als u dus zelf niet wil meedoen of niet aan de criteria voldoet, kunt u ook uw partner vragen om mee te doen.

Onder de deelnemers worden 3 IRIS cheques t.w.v. 25 Euro verloot.
Wij hopen dat u ons wilt ondersteunen door deel te nemen aan ons onderzoek.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan
Overgangsklachten kunnen ook hartklachten zijn
Leiden - 09 05 2011

Moeheid, zweten, kortademigheid, misselijkheid en slecht slapen…Dat zijn toch typische klachten van de overgang? Pas op, het kunnen ook hartklachten zijn. Uit recent onderzoek blijkt dat Nederlandse vrouwen niet adequaat reageren op hartklachten, omdat zij hartklachten verwarren met overgangsklachten.

Dit is zorgelijk, omdat de kans om hart- en vaatziekten te krijgen voor vrouwen na de overgang 36 procent groter is dan ervoor. De vrouwen die hartklachten ervaren als overgangsklachten, gaan vaak niet op tijd naar de huisarts en overlijden daardoor onnodig aan de gevolgen. Slechts veertig procent van de Nederlanders is zich bewust van die verhoogde kans op hartproblemen na de overgang. Deze cijfers komen voort uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van de Hartstichting.

Moeheid en zweten
“Omdat wij de moeders in ons land wel graag gezond willen houden, gaan we meer aandacht vragen voor vrouwen en overgangsklachten in relatie tot hart- en vaatziekten. Want hartklachten zijn vaak moeilijk te onderscheiden en kunnen op typische overgangsklachten lijken. Voorbeelden van hartklachten zijn abnormale moeheid, zweten, kortademigheid, misselijkheid en slecht slapen”, vertelt dr. Angela Maas aan de Telegraaf. Maas is cardioloog van de Isala Klinieken in Zwolle.

Doodsoorzaak nummer één
Volgens Maas gaan veel vrouwen die deze klachten als overgangsklachten ervaren, niet naar de huisarts: “Het gevolg is dat deze vrouwen te laat en onvoldoende behandeld worden en dat onnodig veel vrouwen aan de gevolgen van een hartinfarct of beroerte overlijden. En dat terwijl de herstelkansen van vrouwen, mits goed behandeld, net zo groot zijn als die van mannen.” Een op de drie vrouwen overlijdt aan een hart- of vaatziekte, zoals een hartinfarct of beroerte. Hart- en vaatziekten zijn daarmee doodsoorzaak nummer één bij vrouwen. Na de overgang hebben vrouwen vaker een hoge bloeddruk en een hoog cholesterol. Een gezonde leefstijl wordt hierdoor na de overgang nog belangrijker.

Focus op mannen
Volgens woordvoerder Inge van Langelaar van de Hartstichting is meer onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen hard nodig: „Hoewel er meer vrouwen (57 per dag) dan mannen (51 per dag) overlijden aan hart- en vaatziekten, ligt de focus van wetenschappelijk onderzoek tot nu toe vooral op mannelijke patiënten.”
Vrouwen die vragen hebben over hart- en vaatziekten kunnen dinsdag 10 mei op de facebookpagina wehebbenjehartnodig van de Hartstichting antwoord krijgen van twee cardiologen, dr. Yolande Appelman en dr. Janneke Wittekoek.

TIP -
Lees ook Symptomen hartinfarct anders bij vrouwen

Bron: De Hartstichting, Telegraaf.nl
Fieke Smit; nieuwe praktijkondersteuner GGZ

Leiden - 25-04-2011

 


Vanaf 1 mei 2011 is Fieke Smit als praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) op Cello werkzaam .
Op verzoek kan zij de huisarts ondersteunen, bijvoorbeeld met het monitoren van patienten met 
beginnende dementie, kortdurende behandeling van patienten met angstklachten of somberheid, of 
vraagverheldering bij patienten met problemen.
Ook zal haar taak bestaan uit psychosociaal begeleiden van patienten die al bij de praktijkondersteuners 
van Cello in behandeling zijn wegens COPD, Diabetes, Hart-en vaatziekte of Obesitas. Wanneer die extra 
begeleiding wenselijk wordt geacht in verband met angst, somberheid of als ondersteuning voor het 
aanleren van nieuwe vaardigheden, ander eetgedrag, stoppen met roken, meer zelfvertrouwen enz.

Fieke Smit is 55 jaar, woont in Leiden, is psycholoog, werkt ook als aktiviteitenbegeleidster in een 
woonzorgcentrum, is NLP Master Practitioner en heeft een eigen praktijk (Fieke Smit Psychologie).
Onderzoek naar overgewicht | obesitas
Leiden - 17-03-2011

Namens de faculteit der sociale wetenschappen van de Universiteit van Leiden zijn Josanne Huijg (Msc) en Lisanne de Regt (Bsc) een onderzoek gestart naar de persoonlijke projecten van mensen met overgewicht.

Persoonlijke projecten in het dagelijkse leven kunnen te maken hebben met werk, gezin, ontspanning en gezondheid. Door te achterhalen wat de invloed is van deze persoonlijke projecten op gezond gedrag (zoals roken, alcohol gebruik, beweging en voeding) kunnen we mensen met overgewicht beter helpen en begeleiden.

Heeft u overgewicht (BMI > 25) en wilt u een bijdrage leveren aan de wetenschap? Dan kunt u een vragenlijst invullen waarin u (geheel anoniem) aangeeft wat uw persoonlijke projecten zijn voor de komende week.

Als beloning maakt u kans op een VVV-bon ter waarde van €50,-. De resultaten van dit onderzoek zullen worden getoond op deze website, zodat uw bijdrage niet verloren gaat!

Wilt u meedoen? Het onderzoek neemt ongeveer 1 uur in beslag en kunt u thuis uitvoeren vanaf uw pc.

Informatiebrief | Flyer
Gezondheidsforum geopend voor obesitas in Leiden
Leiden - 30-12-2010

Cello huisartsen uit Leiden opent voor verschillende aandoeningen een gezondheidsforum. De vragen en reacties die achtergelaten worden op het forum zullen beantwoord worden door verschillende specialisten uit de zorg.

Wilt u meepraten over overgewicht, gewichtsverlies, klachten die u heeft naar aanleiding van overgewicht of heeft u goede ideeën?

Gezondheidsforum obesitas
Zorgstandaard COPD
Leiden - 7-11-2010

De Long Alliantie Nederland heeft de Zorgstandaard COPD uitgebracht.

Deze biedt een raamwerk voor goede individuele preventie en zorg en is van belang voor mensen met COPD, zorgverleners en zorginkopers. Uitgangspunt is dat de mens met COPD centraal staat. Het voornaamste doel van de zorgstandaard is het bevorderen van goede zorg bij COPD. De zorgstandaard geeft patiënten en zorgverleners duidelijkheid over wat mag worden verwacht van een COPD behandeling en de bijpassende organisatie. De zorgstandaard vormt ook de basis voor het inkopen van ketenzorg door zorgverzekeraars.
Vernieuwd voedingsadvies voor mensen met diabetes
Leiden - 4-11-2010

Op 3 november plaatst de Nederlandse Diabetes Federatie de nieuwe Voedingsrichtlijn voor mensen met diabetes op haar site. Met nieuwe informatie over afvallen voor mensen met diabetes en mensen met een verhoogd risico op diabetes. Het advies is om minder geraffineerde koolhydraten te gebruiken, zuinig met zout te zijn en voldoende vitamine D in te nemen.
De nieuwe Voedingsrichtlijn is een herziening van de versie uit 2006. Hierin zijn alle nieuwe wetenschappelijke gegevens en inzichten verwerkt die sinds de vorige richtlijn uit 2006 bekend zijn geworden. Het Diabetes Fonds financierde het onderzoek. Directeur Bert Kuipers: “Zeker in deze tijd van internet met ontelbare en vaak tegenstrijdige adviezen over voeding en diabetes, is een op onderzoek gebaseerde richtlijn onontbeerlijk. De richtlijn is vooral voor professionals. We vertalen die nu naar een publieksversie. Die maken we samen met het Voedingscentrum en is in januari beschikbaar.”

Voeding belangrijk bij behandeling diabetes
Voeding is een belangrijk onderdeel van de behandeling van diabetes. Het kan de kans op gevolgen van diabetes flink verkleinen. Op de korte termijn bijvoorbeeld acute lage of hoge bloedsuiker, en op de lange termijn bijvoorbeeld hart- en vaatziekten of uitval van nieren. Veel adviezen uit de vorige richtlijn zijn ongeveer gelijk gebleven maar nu nog beter onderbouwd door het verschijnen van meer publicaties uit wetenschappelijk onderzoek. Dat geeft nog meer bevestiging en zekerheid.

Nieuwe onderdelen
Ook is de richtlijn veel uitgebreider dan de vorige versie. Nieuwe onderdelen zijn bijvoorbeeld adviezen over afvallen voor zowel mensen met diabetes als mensen met een verhoogd risico daarop. Ook is er meer duidelijkheid over koolhydraten, een terugkerend punt van twijfel en discussie in de afgelopen jaren. Zo wordt aangeraden om te matigen met geraffineerde koolhydraten. Dat zijn vooral zetmeelrijke voedingsmiddelen en met suiker gezoete dranken. Verder is er aandacht voor zoutbeperking en voor vitamine D, waar veel mensen met diabetes type 2 een gebrek aan hebben. Nieuw zijn ook de hoofdstukken ‘Diabetes en voeding bij niet-westerse allochtonen’ en ‘Diabetes en voeding bij kinderen’.

Samenwerking bij maken richtlijn
Het literatuuronderzoek dat de basis vormt voor deze richtlijn is gefinancierd door het Diabetes Fonds. Omdat het fonds staat voor oplossingen door wetenschappelijk onderzoek: fundamenteel maar ook praktisch, zoals onderzoek naar voeding. Het onderzoek is uitgevoerd door de Vrije Universiteit van Amsterdam, door ir. Coosje Dijkstra onder leiding van prof. dr. Jaap Seidell. In de werkgroep die de voedingsrichtlijn heeft geformuleerd zaten diëtisten, een huisarts, kinderarts en een voedingskundige van het Voedingscentrum. In deze werkgroep waren ook mensen met diabetes vertegenwoordigd.
Interventies voor 'stoppen met roken' die vergoed worden
Leiden - 30-10-2010

Interventies die volgens de CBO richtlijn als niet 'effectief bewezen'
worden beschouwd, zullen niet vanuit het basispakket worden vergoed. Het
betreft hier onder meer acupunctuur, lasertherapie en Allen Carr. Deze
interventies kunnen nog wel vanuit de aanvullende verzekeringen worden
vergoed.

Wat wordt in 2011 vergoed:

Onder de korte interventies vallen:
* Korte adviezen in een gebruikelijk zorgcontact in de 1e of 2e lijn;
* Stopgesprek
* Stopadvies
* Minimale interventiestrategie
* Stopmail

Onder de intensieve interventies vallen, individueel of in een groep,
psychologische gedragsbeinvloeding die bestaat uit minstens 4 sessies van
elk 10 minuten:
* Persoonlijke coaching
* Telefonische coaching
* Gedragstherapie
* Groepscursus Pakje Kans

Onder de farmacologische interventies valt in 2010 alleen Nortriptyline, dat
in Nederland niet is geregistreerd voor stoppen met roken.

Wilt u mee discussieren over behandelingen, vergoedingen of ziektebeelden 
bezoek dan het desbetreffende
forum.
Evalueer uw zorgverlener over de longzorg
Leiden - 28-10-2010

Samen de zorg verbeteren: dat kan met de longzorgmeter. Als patiënt kunt u hier uw zorgverlener waarderen op verschillende onderdelen. Hoe is de communicatie? Heeft u een zorgplan? Wat kan er beter? 
Er is reeds met de initiatiefnemers gecommuniceerd dat de fysiotherapeuten, diëtisten en psychotherapeuten in de multidisciplinaire evaluatie missen.


Evaluatie zorgverlener
Teken voor een rookvrije horeca

Leiden - 28-10-2010

Het kabinet-Rutte uit wil het rookverbod in kleine cafés schrappen. Het Astma Fonds reageerde daar eerder al furieus op. Een hardnekkige minderheid lijkt voorrang te krijgen voor een miljoen longpatiënten.Vorige week startte belangenvereniging Clean Air Nederland met het verzamelen van steunbetuigingen tegen een versoepeling van het rookverbod in de horeca. Het Astma Fonds steunt dit initiatief van harte.

Met de versoepeling van het rookverbod wordt de gezondheid van alle Nederlanders te grabbel gegooid. Iedereen heeft recht op schone lucht en gezonde longen. Een rookvrije horeca levert hier een belangrijke bijdrage aan. Inmiddels heeft de achterban van de coalitiepartijen zich uitgesproken tegen afschaffing van het rookverbod. Vindt u ook dat er geen versoepeling van het rookverbod moet komen? Op de site www.cleanairnederland.nl kunt u uw stem laten horen. Laat uw steunbetuiging achter en stuur dit bericht vooral ook door aan anderen. Alvast bedankt voor uw stem!

Teken de petitie


Per 1 mei nieuwe collega
Leiden - 02-09-2010


Per 1 mei heeft mevrouw Jolanda van der Kleij, een gespecialiseerd diabetes en reuma pedicure haar praktijk gestart in het gebouw van CELLO, Doezatraat 1 te Leiden.
Mede door haar 27 jarige werkervaring als doktersassistente kan mevrouw van der Kleij voetklachten in een breder kader plaatsen en aan de bel trekken als ook andere zaken dan Diabetes een rol spelen bij voetproblemen.
Ook patienten die een arts hebben die niet is aangesloten bij Cello zijn met een verwijzing van hun eigen huisarts van harte welkom in de praktijk van mevrouw van der Kleij.

De behandeling, in haar praktijk of eventueel aan huis, wordt door de aanvullende verzekering vergoed, bij de diabetes- en reumapatiënten.  

Groter risico op de bof voor studenten
Leiden - 04-08-2010

LEIDEN – De afgelopen maanden leek de bof bezig aan een opmars onder studenten in Leiden. “We hebben te kampen gehad met een kleine epidemie”, aldus huisarts Walter Schrader. “Met eenvoudige maatregelen is besmetting te voorkomen. Hoest bijvoorbeeld in de elleboog holte.”

Studenten zijn een risicogroep voor de Bof (Parotitis epidemica). Drs. W.E. Schrader, rampenarts (voorzitter Cello): “Studenten leven dicht op elkaar, sommigen delen een keuken met 12 man. Dat vergroot de kans op besmetting.” Voorlichting is volgens Schrader met het oog op de aankomende El-CID week raadzaam. “Studenten eten dan slecht, er is veel drank en ze gaan laat naar bed.” De rampenarts adviseert om tijdens de jaarlijkse introductieweek tijdig rust te nemen, gezond te eten en niet ‘blindelings’ overal in mee te gaan. “Als je een verminderde weerstand hebt kun je goed ziek worden van de bof. Dit brengt vaker complicaties met zich mee.” De ziekte kent volgens Schrader ‘normaal gesproken’ een mild verloop. De incubatietijd van de Bof is 14 tot 24 dagen. Hier schuilt volgens de huisarts een risico: “Het probleem met de bof is dat men besmettelijk is voordat de verschijnselen zich openbaren.” Drs. D.M. Keesenberg, gezondheidswetenschapper (voorzitter hoofdredactie Cello) vult aan: “Opmerkelijk is dat de ziekte ook voorkomt onder studenten die zijn ingeënt tegen de bof. Na een gezamenlijk feest met studenten uit Delft bleken veel Leidse studenten de Bof onder de leden te hebben.”

De eerste symptomen van de bof zijn koorts, hoofdpijn en verlies van eetlust. Keelpijn is een veelgehoorde klacht. In een later stadium zwellen een of beide oorspeekselklieren en kunnen pijnlijk worden, De zwelling neemt een paar dagen toe en verdwijnt vervolgens langzaam. Op het moment dat iemand geïnfecteerd is na diens kindertijd is de kans op complicaties groter: “Er is een geringe kans op een hersenvliesontsteking.” Ongeveer een kwart van de mannen die na hun puberteit de bof krijgen ondervinden last van ontstekingen aan de testikels. In het uiterste geval kan dit leiden tot onvruchtbaarheid. “Maar dit komt bijna nooit voor,” aldus Schrader.

Besmetting vindt plaats via inademing van virusbevattende vochtdruppeltjes of door direct contact met een besmet persoon. Daarom adviseren Schrader en Keesenberg om niet in de hand maar in de elleboog te hoesten. “Het is verstandig als de GGD dit soort adviezen geeft.” De 21-jarige Leidenaar Kwinten werd enkele weken geleden besmet door het virus maar hield er geen complicaties aan over. “Ik had vooral last van mijn keel en moeite met eten. Mijn vriendin heeft nergens last van gehad.” Dit beeld wordt door gezondheidswetenschapper en voorzitter van de hoofdredactie van CELLO Keesenberg bevestigt: “Ongeveer 50% van de mensen die geïnfecteerd raken hebben weinig last van de ziekte. Ze zijn een paar dagen ziek en krijgen opgezette speekselklieren en koorts.” De GGD Holland-Midden ziet tot op heden geen noodzaak in een preventiecampagne: “Wij hebben een piek gehad in de periode maart-april, waarbij rond de zestig besmettingen zijn gemeld. Op het moment is het rustig.” Woordvoerder van de GGD Henny Vermaas: “Mensen kunnen zich wel nog steeds laten vaccineren. Hier hangt echter wel een prijskaartje aan.” Een inenting kost 26,50.

Journalist Dhr. N. v. Oostrum 

 

Nieuws op Cello


Pagina  

Nieuws

(Nieuws)
Over Cello - Nieuws - Nieuws - - - - Nieuws Huisartsen & Geestelijke Gezondheidszorg Leiden 25 06 2012 Maandag werd ook al een akkoord gesloten met de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Daarin werd afgesproken dat patiënten vaker thuis zullen worden behandeld, waarbij de huisartsen een belangrijkere rol zullen krijgen. De huisartsen hebben nu toegezegd dat ze hierop zullen inspelen. Er komt extra geld beschikbaar voor de rol die de GGZ-praktijkondersteuners voor huisartsen kunnen gaan spelen. Vertrouwen Minister Schippers zegt heel blij te zijn dat het akkoord is gelukt. "Dit was ook nodig om opnieuw vertrouwen in elkaar te krijgen." ‘JDRF WALK’ op 2 juni in de strijd tegen Diabetes Type 1 Leiden 29 05 2012 Op zaterdag 2 juni gaat het ‘Diabetes Challege Team’ meedoen aan de eerste JDRF Walk in Nederland, een sponsorwandeltocht in de strijd tegen Diabetes type 1. Als jullie deze hulpactie willen sponsoren, dan kan dit op twee manieren: donatie via de website of donatie via een eenmalige bijdrage naar: Rabobank rekeningnr. 16.24.48.694 van Match2Care te Dordrecht o.v.v. ‘Wandeltocht DT1’. Voel u zich A.U.B. niet verplicht, maar als u besluit te sponsoren, dan uiteraard alvast hartelijk dank daarvoor. Meedoen met ons wandelteam ‘Diabetes Challenge’ of een eigen team starten kan ook via: Join. Voor informatie ga naar www.jdrfwalk.nl of bel met 06-14497155. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Leiden en omstreken. Leiden 23 05 2012 Al meer dan 25 jaar worden vrijwilligers ingezet bij mensen, die thuis willen overlijden. In veel gevallen duurt de terminale fase van de patiënt immers langer dan verwacht, de familie of naaste raakt daardoor overbelast. In dit soort situaties kan men gebruik maken van vrijwilligers die de zorg voor de patiënt tijdelijk over nemen van de familie. De vrijwilliger wordt bij de patiënt thuis een aantal dagdelen ingezet en heeft tijd en aandacht voor alle betrokkenen. Hoe die tijd wordt ingevuld wordt samen bepaald, niets moet, maar er kan wel veel. Ook kan de vrijwilliger basiszorg geven of de thuiszorg assisteren. Vrijwilligers hebben een training gevolgd om inzetbaar te zijn in deze situaties. Er zijn geen kosten verbonden aan de inzet van de vrijwilliger en ze zijn snel inzetbaar. De vrijwilligers zelf vinden vaak, dat ze te laat in de zorgsituatie worden ingeschakeld, de familie is dan al behoorlijk overbelast geraakt. De huisartsen zijn degenen, die deze overbelasting vaak als eerste kunnen signaleren. Voor meer informatie of voor het doen van een aanvraag, neem contact op met de coördinator van de VPTZ op tel 06-51.00.20.71 op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.30 uur. Nieuws uit Sanyang Gambia Leiden 10 04 2012 Het diabetes project in Sanyang Gambia is officieel gestart. Het project heeft bij aanvang vertraging opgelopen vanwege slechte internetverbinding en het nog ontbrekende personeel. Inmiddels worden patiënten gescreend op diabetes en bij een vastgesteld risico doorgestuurd naar de kliniek van Dr. Gaye die eventueel medicijnen zal voorschrijven. Het inbrengen van patiënten in het computerchainprogramma van Cello waardoor het mogelijk is te communiceren met specialisten van Cello zal nu geschieden via het wekelijks inbrengen van patiënten in het internetcafé. Nieuwsbrief Sanyang 24-uurs fietstocht inspireert artsen tot verder onderzoek naar Diabetes Leiden 14 11 2011 Oplettendheid  van de artsen van de Leidse organisatie Cello leidt tot herhaalde vragen aan de Inspectie voor de Volksgezondheid over het Thiamine tekort in de Nederlandse apotheken. Bij analyse van patiëntengegevens bleken twee , waarvan één met suikerziekte te lijden aan Beri-Beri achtige klachten.  Bij het opheffen van dit tekort trad er een forse vermindering van klachten op. Bij het voorschrijven van dit medicijn bleken de voorraden in Nederland bijna uitgeput. Naar aanleiding van een spectaculaire verbetering van de conditie van 2 patiënten met een aantal klassieke symptomen van Beri-Beri, werd gezocht naar mogelijke oorzaken en gestart met de gangbare behandeling van deze ernstige ziekte. Het toedienen van het vitamine supplement Thiamine bleek tot een aanzienlijke verbetering van de algehele conditie van beide patiënten te leiden (combinatie-preparaten zoals B-complex zijn voor dit doel NIET geschikt en kunnen tot schade leiden). Literatuur onderzoek geeft sterke vermoedens dat dit Thiamine-tekort een rol speelt bij de verwoestende gevolgen van Diabetes op hart- en bloedvaten. Op de Wereld Diabetes Dag zal de Leidse organisatie voor de Eerste Lijns Zorg "Cello", mogelijk in samenwerking met buitenlandse onderzoekers op dit gebied, een onderzoek starten naar Thiamine-tekorten onder haar patiënten met Diabetes Eerder onderzoek in Engeland bracht een Thiamine tekort onder 75% van de onderzochte Diabetes-patiënten aan het licht. Cello bracht de Inspectie voor de Volksgezondheid op de hoogte van nu reeds bestaande tekorten bij de Nederlandse apotheken. YouTube: Thiamin levels and Diabetes 24-uurs fietstocht Ride4Diabetes tegen opmars van Diabetes Leiden - 4 11 2011 Als reactie op de alarmerende toename van diabetes over de hele wereld werd in 1991 voor het eerst onder de verantwoordelijkheid van de de Wereldgezondheidsorganisatie Wereld Diabetes Dag georganiseerd. Momenteel is Wereld Diabetes Dag is de belangrijkste wereldwijde bewustwordingscampagne voor Diabetes. De organisatie is sinds 2007 in handen van de Verenigde Naties. Het jaarlijkse Wereld Congres Diabetes wordt dit jaar gehouden in het Congresgebouw te Den Haag. Om de aandacht te vestigen op het wereldwijde probleem van toename van organiseerde de Stichting Match2care de Monstertocht tegen Diabetes, een 400 kilometer lange fietstocht die bestaat uit van 4 ronden van 100 kilometer tussen Dortrecht en DenHaag. Wereld Diabetes Dag wordt gevierd op 14 november, de verjaardag van Frederick Banting de in 1922 het medicijn Insuline ontwikkelde. Het doel van Wereld Diabetes Dag is aandacht en begrip te vragen voor diabetes, die wereldwijd epidemische vormen aanneemt, onder volwassenen maar ook onder kinderen. Elk jaar neemt een groeiend aantal verenigingen en organisaties, bedrijven, gezondheidswerkers en mensen met diabetes en hun gezinnen deel aan Wereld Diabetes Dag. Op de website www.match2care.org staat verdere informatie over deelname en mogelijkheden voor sponsoring van de Monstertocht die symbool staat voor de lange weg die de samenleving te gaan heeft bij de aanpak van Diabetes en waarvan de gehele opbrengst gaat naar het Diabetes centrum van het Albert Schweitzer kinderziekenhuis. Meer informatie over de wereldwijde aktie is te vinden op www.worlddiabetesday.org  Reactie naar Match2Care Cyclingteam emails@2care4jobs.org Eerstelijnszorg bij Cello Leiden en ontwikkelingshulp Leiden - 20 09 2011 Via een directe internetverbinding worden binnen het in Leiden gestarte Cello project Nederlandse zorgprofessionals verbonden aan projecten in Ontwikkelingslanden en Oost-Europa zodat op een kosten efficiënte wijze door vrijwilligers online medisch hoogwaardige kennis wordt uitgewisseld. Het initiatief is afkomstig van de Coöperatie voor Eerstelijnszorg Cello die met de aangesloten zorgprofessionals verantwoordelijk is voor de gezondheidszorg van bijna 30.000 patiënten. De toegepaste kennis wordt nu ter beschikking gesteld voor ontwikkelingsprojecten.  Onder de naam  “CELLO PROJECT” is in Leiden een uniek  online medisch vrijwilligers project gestart. Veel huisartsen hebben een Tropen verleden of hebben ooit nagedacht over een carrière in die richting. Sommigen denken er nog steeds over zich in te zetten daar waar medische nood heel hoog is, maar stuiten daarbij op praktische bezwaren. De bedoeling van het Cello project  is met vrijwillige professionals op een efficiënte wijze up-to-date kennis uit te wisselen met zorgprofessionals in ontwikkelingslanden of plaatsen waar onze specifieke kennis en ervaring ontbreekt. Onze in meerder talen geschreven website biedt patiënten en professionals onder www.cello-hazorg.nl inzage in de diagnose en therapie van een aantal veelvoorkomende chronische ziekten. Op basis van de werkprotocollen waarmee in Leiden en omstreken reeds honderden patiënten behandeld worden zal op een kosten efficiënte wijze hoogwaardige gezondheidszorg worden geïntroduceerd binnen projecten die 1 op 1 aan professionals (huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, POH’ers’ praktijkverpleegkundigen) gekoppeld zullen worden. Via de website kunnen zich vanaf 01-10-2011 projecten en vrijwillige professionals aanmelden. In de komende maanden worden projecten en  professionals met elkaar in contact gebracht en krijgen de projecten beschikking over software en directe communicatie middelen. In de meeste gevallen kunnen hulpmiddelen via de Leidse Stichting www.remedi.org worden verkregen, vertalingen van protocollen worden door de  Leidse Universiteit en Remedi betaald . Vanaf heden zal het Cello project naar buiten treden en het streven is de eerste 10 projecten en vrijwillige professionals binnen 4 weken op de website te verwelkomen. www.cello-hazorg.nl  > Projecten > Remedi Onderzoek combineren werk en prive voor Werkende Ouders Leiden - 02 06 2011 De combinatie van een (betaalde) baan en het privé-leven is voor veel mensen een belangrijk thema. Voor sommigen levert het combineren van verschillende rollen moeilijkheden op door het verdelen van aandacht en energie, terwijl voor anderen het combineren vanzelfsprekend gaat en positieve ervaringen met zich mee brengt. Het werk en alle ervaringen die het oplevert, beïnvloeden een groot deel van ons leven en wat wij daarin willen bereiken. Wij doen een afstudeeronderzoek in het kader van onze studie Psychologie aan de Universiteit Leiden. Het gaat over het combineren van werk en privé en het welbevinden van werkende ouders. Door middel van uw deelname aan dit onderzoek hopen we meer inzicht te krijgen in de verschillende ervaringen van ouders die werken. Het onderzoek bestaat uit het online invullen van twee vragenlijsten, binnen een periode van twee weken op het moment dat u uitkomt. Het invullen van elke vragenlijst neemt 15-20 minuten in beslag. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Twee weken na het invullen van de eerste vragenlijst ontvangt u een uitnodigingsmail voor het invullen van de tweede vragenlijst. Om mee te kunnen doen aan dit onderzoek, is het van belang dat u werkt en tenminste één kind heeft van 12 jaar of jonger. Verder is het belangrijk dat maar één ouder binnen een gezin aan dit onderzoek meedoet, omdat anders de uitkomsten beïnvloed kunnen worden. Als u dus zelf niet wil meedoen of niet aan de criteria voldoet, kunt u ook uw partner vragen om mee te doen. Onder de deelnemers worden 3 IRIS cheques t.w.v. 25 Euro verloot. Wij hopen dat u ons wilt ondersteunen door deel te nemen aan ons onderzoek. Klik hier om naar de vragenlijst te gaan Overgangsklachten kunnen ook hartklachten zijn Leiden - 09 05 2011 Moeheid, zweten, kortademigheid, misselijkheid en slecht slapen…Dat zijn toch typische klachten van de overgang? Pas op, het kunnen ook hartklachten zijn. Uit recent onderzoek blijkt dat Nederlandse vrouwen niet adequaat reageren op hartklachten, omdat zij hartklachten verwarren met overgangsklachten. Dit is zorgelijk, omdat de kans om hart- en vaatziekten te krijgen voor vrouwen na de overgang 36 procent groter is dan ervoor. De vrouwen die hartklachten ervaren als overgangsklachten, gaan vaak niet op tijd naar de huisarts en overlijden daardoor onnodig aan de gevolgen. Slechts veertig procent van de Nederlanders is zich bewust van die verhoogde kans op hartproblemen na de overgang. Deze cijfers komen voort uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van de Hartstichting. Moeheid en zweten “Omdat wij de moeders in ons land wel graag gezond willen houden, gaan we meer aandacht vragen voor vrouwen en overgangsklachten in relatie tot hart- en vaatziekten. Want hartklachten zijn vaak moeilijk te onderscheiden en kunnen op typische overgangsklachten lijken. Voorbeelden van hartklachten zijn abnormale moeheid, zweten, kortademigheid, misselijkheid en slecht slapen”, vertelt dr. Angela Maas aan de Telegraaf. Maas is cardioloog van de Isala Klinieken in Zwolle. Doodsoorzaak nummer één Volgens Maas gaan veel vrouwen die deze klachten als overgangsklachten ervaren, niet naar de huisarts: “Het gevolg is dat deze vrouwen te laat en onvoldoende behandeld worden en dat onnodig veel vrouwen aan de gevolgen van een hartinfarct of beroerte overlijden. En dat terwijl de herstelkansen van vrouwen, mits goed behandeld, net zo groot zijn als die van mannen.” Een op de drie vrouwen overlijdt aan een hart- of vaatziekte, zoals een hartinfarct of beroerte. Hart- en vaatziekten zijn daarmee doodsoorzaak nummer één bij vrouwen. Na de overgang hebben vrouwen vaker een hoge bloeddruk en een hoog cholesterol. Een gezonde leefstijl wordt hierdoor na de overgang nog belangrijker. Focus op mannen Volgens woordvoerder Inge van Langelaar van de Hartstichting is meer onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen hard nodig: „Hoewel er meer vrouwen (57 per dag) dan mannen (51 per dag) overlijden aan hart- en vaatziekten, ligt de focus van wetenschappelijk onderzoek tot nu toe vooral op mannelijke patiënten.” Vrouwen die vragen hebben over hart- en vaatziekten kunnen dinsdag 10 mei op de facebookpagina wehebbenjehartnodig van de Hartstichting antwoord krijgen van twee cardiologen, dr. Yolande Appelman en dr. Janneke Wittekoek. TIP - Lees ook Symptomen hartinfarct anders bij vrouwen Bron: De Hartstichting, Telegraaf.nl Fieke Smit; nieuwe praktijkondersteuner GGZ Leiden - 25-04-2011   Vanaf 1 mei 2011 is Fieke Smit als praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) op Cello werkzaam . Op verzoek kan zij de huisarts ondersteunen, bijvoorbeeld met het monitoren van patienten met  beginnende dementie, kortdurende behandeling van patienten met angstklachten of somberheid, of  vraagverheldering bij patienten met problemen. Ook zal haar taak bestaan uit psychosociaal begeleiden van patienten die al bij de praktijkondersteuners  van Cello in behandeling zijn wegens COPD, Diabetes, Hart-en vaatziekte of Obesitas. Wanneer die extra  begeleiding wenselijk wordt geacht in verband met angst, somberheid of als ondersteuning voor het  aanleren van nieuwe vaardigheden, ander eetgedrag, stoppen met roken, meer zelfvertrouwen enz. Fieke Smit is 55 jaar, woont in Leiden, is psycholoog, werkt ook als aktiviteitenbegeleidster in een  woonzorgcentrum, is NLP Master Practitioner en heeft een eigen praktijk (Fieke Smit Psychologie). Onderzoek naar overgewicht | obesitas Leiden - 17-03-2011 Namens de faculteit der sociale wetenschappen van de Universiteit van Leiden zijn Josanne Huijg (Msc) en Lisanne de Regt (Bsc) een onderzoek gestart naar de persoonlijke projecten van mensen met overgewicht. Persoonlijke projecten in het dagelijkse leven kunnen te maken hebben met werk, gezin, ontspanning en gezondheid. Door te achterhalen wat de invloed is van deze persoonlijke projecten op gezond gedrag (zoals roken, alcohol gebruik, beweging en voeding) kunnen we mensen met overgewicht beter helpen en begeleiden. Heeft u overgewicht (BMI > 25) en wilt u een bijdrage leveren aan de wetenschap? Dan kunt u een vragenlijst invullen waarin u (geheel anoniem) aangeeft wat uw persoonlijke projecten zijn voor de komende week. Als beloning maakt u kans op een VVV-bon ter waarde van €50,-. De resultaten van dit onderzoek zullen worden getoond op deze website, zodat uw bijdrage niet verloren gaat! Wilt u meedoen? Het onderzoek neemt ongeveer 1 uur in beslag en kunt u thuis uitvoeren vanaf uw pc. Informatiebrief | Flyer Gezondheidsforum geopend voor obesitas in Leiden Leiden - 30-12-2010 Cello huisartsen uit Leiden opent voor verschillende aandoeningen een gezondheidsforum. De vragen en reacties die achtergelaten worden op het forum zullen beantwoord worden door verschillende specialisten uit de zorg. Wilt u meepraten over overgewicht, gewichtsverlies, klachten die u heeft naar aanleiding van overgewicht of heeft u goede ideeën? Gezondheidsforum obesitas Zorgstandaard COPD Leiden - 7-11-2010 De Long Alliantie Nederland heeft de Zorgstandaard COPD uitgebracht. Deze biedt een raamwerk voor goede individuele preventie en zorg en is van belang voor mensen met COPD, zorgverleners en zorginkopers. Uitgangspunt is dat de mens met COPD centraal staat. Het voornaamste doel van de zorgstandaard is het bevorderen van goede zorg bij COPD. De zorgstandaard geeft patiënten en zorgverleners duidelijkheid over wat mag worden verwacht van een COPD behandeling en de bijpassende organisatie. De zorgstandaard vormt ook de basis voor het inkopen van ketenzorg door zorgverzekeraars. Vernieuwd voedingsadvies voor mensen met diabetes Leiden - 4-11-2010 Op 3 november plaatst de Nederlandse Diabetes Federatie de nieuwe Voedingsrichtlijn voor mensen met diabetes op haar site. Met nieuwe informatie over afvallen voor mensen met diabetes en mensen met een verhoogd risico op diabetes. Het advies is om minder geraffineerde koolhydraten te gebruiken, zuinig met zout te zijn en voldoende vitamine D in te nemen. De nieuwe Voedingsrichtlijn is een herziening van de versie uit 2006. Hierin zijn alle nieuwe wetenschappelijke gegevens en inzichten verwerkt die sinds de vorige richtlijn uit 2006 bekend zijn geworden. Het Diabetes Fonds financierde het onderzoek. Directeur Bert Kuipers: “Zeker in deze tijd van internet met ontelbare en vaak tegenstrijdige adviezen over voeding en diabetes, is een op onderzoek gebaseerde richtlijn onontbeerlijk. De richtlijn is vooral voor professionals. We vertalen die nu naar een publieksversie. Die maken we samen met het Voedingscentrum en is in januari beschikbaar.” Voeding belangrijk bij behandeling diabetes Voeding is een belangrijk onderdeel van de behandeling van diabetes. Het kan de kans op gevolgen van diabetes flink verkleinen. Op de korte termijn bijvoorbeeld acute lage of hoge bloedsuiker, en op de lange termijn bijvoorbeeld hart- en vaatziekten of uitval van nieren. Veel adviezen uit de vorige richtlijn zijn ongeveer gelijk gebleven maar nu nog beter onderbouwd door het verschijnen van meer publicaties uit wetenschappelijk onderzoek. Dat geeft nog meer bevestiging en zekerheid. Nieuwe onderdelen Ook is de richtlijn veel uitgebreider dan de vorige versie. Nieuwe onderdelen zijn bijvoorbeeld adviezen over afvallen voor zowel mensen met diabetes als mensen met een verhoogd risico daarop. Ook is er meer duidelijkheid over koolhydraten, een terugkerend punt van twijfel en discussie in de afgelopen jaren. Zo wordt aangeraden om te matigen met geraffineerde koolhydraten. Dat zijn vooral zetmeelrijke voedingsmiddelen en met suiker gezoete dranken. Verder is er aandacht voor zoutbeperking en voor vitamine D, waar veel mensen met diabetes type 2 een gebrek aan hebben. Nieuw zijn ook de hoofdstukken ‘Diabetes en voeding bij niet-westerse allochtonen’ en ‘Diabetes en voeding bij kinderen’. Samenwerking bij maken richtlijn Het literatuuronderzoek dat de basis vormt voor deze richtlijn is gefinancierd door het Diabetes Fonds. Omdat het fonds staat voor oplossingen door wetenschappelijk onderzoek: fundamenteel maar ook praktisch, zoals onderzoek naar voeding. Het onderzoek is uitgevoerd door de Vrije Universiteit van Amsterdam, door ir. Coosje Dijkstra onder leiding van prof. dr. Jaap Seidell. In de werkgroep die de voedingsrichtlijn heeft geformuleerd zaten diëtisten, een huisarts, kinderarts en een voedingskundige van het Voedingscentrum. In deze werkgroep waren ook mensen met diabetes vertegenwoordigd. Interventies voor 'stoppen met roken' die vergoed worden Leiden - 30-10-2010 Interventies die volgens de CBO richtlijn als niet 'effectief bewezen' worden beschouwd, zullen niet vanuit het basispakket worden vergoed. Het betreft hier onder meer acupunctuur, lasertherapie en Allen Carr. Deze interventies kunnen nog wel vanuit de aanvullende verzekeringen worden vergoed. Wat wordt in 2011 vergoed: Onder de korte interventies vallen: * Korte adviezen in een gebruikelijk zorgcontact in de 1e of 2e lijn; * Stopgesprek * Stopadvies * Minimale interventiestrategie * Stopmail Onder de intensieve interventies vallen, individueel of in een groep, psychologische gedragsbeinvloeding die bestaat uit minstens 4 sessies van elk 10 minuten: * Persoonlijke coaching * Telefonische coaching * Gedragstherapie * Groepscursus Pakje Kans Onder de farmacologische interventies valt in 2010 alleen Nortriptyline, dat in Nederland niet is geregistreerd voor stoppen met roken. Wilt u mee discussieren over behandelingen, vergoedingen of ziektebeelden  bezoek dan het desbetreffende forum. Evalueer uw zorgverlener over de longzorg Leiden - 28-10-2010 Samen de zorg verbeteren: dat kan met de longzorgmeter. Als patiënt kunt u hier uw zorgverlener waarderen op verschillende onderdelen. Hoe is de communicatie? Heeft u een zorgplan? Wat kan er beter?  Er is reeds met de initiatiefnemers gecommuniceerd dat de fysiotherapeuten, diëtisten en psychotherapeuten in de multidisciplinaire evaluatie missen. Evaluatie zorgverlener Teken voor een rookvrije horeca Leiden - 28-10-2010 Het kabinet-Rutte uit wil het rookverbod in kleine cafés schrappen. Het Astma Fonds reageerde daar eerder al furieus op. Een hardnekkige minderheid lijkt voorrang te krijgen voor een miljoen longpatiënten.Vorige week startte belangenvereniging Clean Air Nederland met het verzamelen van steunbetuigingen tegen een versoepeling van het rookverbod in de horeca. Het Astma Fonds steunt dit initiatief van harte. Met de versoepeling van het rookverbod wordt de gezondheid van alle Nederlanders te grabbel gegooid. Iedereen heeft recht op schone lucht en gezonde longen. Een rookvrije horeca levert hier een belangrijke bijdrage aan. Inmiddels heeft de achterban van de coalitiepartijen zich uitgesproken tegen afschaffing van het rookverbod. Vindt u ook dat er geen versoepeling van het rookverbod moet komen? Op de site www.cleanairnederland.nl kunt u uw stem laten horen. Laat uw steunbetuiging achter en stuur dit bericht vooral ook door aan anderen. Alvast bedankt voor uw stem! Teken de petitie Per 1 mei nieuwe collega Leiden - 02-09-2010 Per 1 mei heeft mevrouw Jolanda van der Kleij, een gespecialiseerd diabetes en reuma pedicure haar praktijk gestart in het gebouw van CELLO, Doezatraat 1 te Leiden. Mede door haar 27 jarige werkervaring als doktersassistente kan mevrouw van der Kleij voetklachten in een breder kader plaatsen en aan de bel trekken als ook andere zaken dan Diabetes een rol spelen bij voetproblemen. Ook patienten die een arts hebben die niet is aangesloten bij Cello zijn met een verwijzing van hun eigen huisarts van harte welkom in de praktijk van mevrouw van der Kleij. De behandeling, in haar praktijk of eventueel aan huis, wordt door de aanvullende verzekering vergoed, bij de diabetes- en reumapatiënten.    Groter risico op de bof voor studenten Leiden - 04-08-2010 LEIDEN – De afgelopen maanden leek de bof bezig aan een opmars onder studenten in Leiden. “We hebben te kampen gehad met een kleine epidemie”, aldus huisarts Walter Schrader. “Met eenvoudige maatregelen is besmetting te voorkomen. Hoest bijvoorbeeld in de elleboog holte.” Studenten zijn een risicogroep voor de Bof (Parotitis epidemica). Drs. W.E. Schrader, rampenarts (voorzitter Cello): “Studenten leven dicht op elkaar, sommigen delen een keuken met 12 man. Dat vergroot de kans op besmetting.” Voorlichting is volgens Schrader met het oog op de aankomende El-CID week raadzaam. “Studenten eten dan slecht, er is veel drank en ze gaan laat naar bed.” De rampenarts adviseert om tijdens de jaarlijkse introductieweek tijdig rust te nemen, gezond te eten en niet ‘blindelings’ overal in mee te gaan. “Als je een verminderde weerstand hebt kun je goed ziek worden van de bof. Dit brengt vaker complicaties met zich mee.” De ziekte kent volgens Schrader ‘normaal gesproken’ een mild verloop. De incubatietijd van de Bof is 14 tot 24 dagen. Hier schuilt volgens de huisarts een risico: “Het probleem met de bof is dat men besmettelijk is voordat de verschijnselen zich openbaren.” Drs. D.M. Keesenberg, gezondheidswetenschapper (voorzitter hoofdredactie Cello) vult aan: “Opmerkelijk is dat de ziekte ook voorkomt onder studenten die zijn ingeënt tegen de bof. Na een gezamenlijk feest met studenten uit Delft bleken veel Leidse studenten de Bof onder de leden te hebben.” De eerste symptomen van de bof zijn koorts, hoofdpijn en verlies van eetlust. Keelpijn is een veelgehoorde klacht. In een later stadium zwellen een of beide oorspeekselklieren en kunnen pijnlijk worden, De zwelling neemt een paar dagen toe en verdwijnt vervolgens langzaam. Op het moment dat iemand geïnfecteerd is na diens kindertijd is de kans op complicaties groter: “Er is een geringe kans op een hersenvliesontsteking.” Ongeveer een kwart van de mannen die na hun puberteit de bof krijgen ondervinden last van ontstekingen aan de testikels. In het uiterste geval kan dit leiden tot onvruchtbaarheid. “Maar dit komt bijna nooit voor,” aldus Schrader. Besmetting vindt plaats via inademing van virusbevattende vochtdruppeltjes of door direct contact met een besmet persoon. Daarom adviseren Schrader en Keesenberg om niet in de hand maar in de elleboog te hoesten. “Het is verstandig als de GGD dit soort adviezen geeft.” De 21-jarige Leidenaar Kwinten werd enkele weken geleden besmet door het virus maar hield er geen complicaties aan over. “Ik had vooral last van mijn keel en moeite met eten. Mijn vriendin heeft nergens last van gehad.” Dit beeld wordt door gezondheidswetenschapper en voorzitter van de hoofdredactie van CELLO Keesenberg bevestigt: “Ongeveer 50% van de mensen die geïnfecteerd raken hebben weinig last van de ziekte. Ze zijn een paar dagen ziek en krijgen opgezette speekselklieren en koorts.” De GGD Holland-Midden ziet tot op heden geen noodzaak in een preventiecampagne: “Wij hebben een piek gehad in de periode maart-april, waarbij rond de zestig besmettingen zijn gemeld. Op het moment is het rustig.” Woordvoerder van de GGD Henny Vermaas: “Mensen kunnen zich wel nog steeds laten vaccineren. Hier hangt echter wel een prijskaartje aan.” Een inenting kost 26,50. Journalist Dhr. N. v. Oostrum  


Pagina  
Nieuws (Nieuws)

 

Deel deze pagina