Cello
Cooperatie Eerste Lijn Leiden en Omstreken
 
 
 
 

Astma Volwassenen

 
 
Patient informatie Astma Volwassenen


Beschikbaar in de volgende talen (PDF)

Nederlands   Chinese (Mandarin)   Bahasa  


Geachte heer/mevrouw,

Uw huisarts heeft u bij Cello aangemeld in verband met astmatische klachten. In deze brief staat belangrijke informatie over de begeleiding die Cello in samenwerking met uw huisarts kan geven.

Wij streven ernaar u zo goed mogelijk van deze nieuwe situatie op de hoogte te brengen. U krijgt de mogelijkheid om met onze begeleiding en behandeling gericht te werken aan de verbetering van uw gezondheid. 

Mogelijk had u al klachten van kortademigheid, een piepende ademhaling of aanhoudend hoesten. Dit zijn verschijnselen die horen bij overgevoeligheid van de luchtwegen en komen door vernauwing van de grote luchtwegen. Bij astma zijn de luchtwegen overgevoelig voor speciale prikkels, zoals huisstofmijt, dieren, bomen, stuifmeel, gras of schimmel. Ook niet specifieke prikkels zoals warmte/ kou overgang, stoom, mist, rook, luchtverontreiniging, bak- of verflucht, parfum of lichamelijke inspanning kunnen astmatische klachten veroorzaken. Daarnaast kunnen ook infecties zoals verkoudheid of griep de spieren van de luchtwegen doen samentrekken en een ontstekingsreactie van het slijmvlies veroorzaken. Dit geeft vernauwing van de grote luchtwegen.

Met een vraaggesprek (anamnese), lichamelijk onderzoek, longfunctieonderzoek en bij overgevoeligheid voor specifieke stoffen een allergietest kan uw specifieke astma beeld in kaart worden gebracht. Naar aanleiding van het onderzoek zult u gericht advies krijgen over voorkoming van astma aanvallen door uitlokkende factoren te vermijden. Indien u rookt zult u een “Stop roken Cursus” aangeboden krijgen. Roken geeft namelijk een snellere afname van uw longcapaciteit. 

Daarnaast kunt u door middel van medicatie de klachten verminderen. Er zijn verschillende soorten inhalatie medicamenten. Luchtwegverwijders, lang of kort werkend hebben binnen een half uur na inhalatie effect en zetten de longen als het ware tijdelijk open. Ontstekingsremmers onderdrukken het ontstekingsproces in de luchtwegen. Dit zorgt voor vermindering van zwelling en slijmproductie.
Ons programma omvat regelmatig controles waarbij de medicatie geëvalueerd en zonodig aangepast zal worden. Aanvankelijk zal dit om de 2-4 weken zijn. Afhankelijk van het effect van de medicatie zullen de consulten teruggebracht

worden naar eens in de paar maanden. U krijgt uitleg over hoe de medicatie gebruikt moet worden en wanneer u de medicatie nodig heeft. U kunt met de praktijkondersteuners van Cello een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.

Ter voorbereiding van het eerste gesprek en de daarop volgende contacten kunt u veel informatie over astma vinden op de Cello website. www.cello-hazorg.nl


NHG Patientenbrieven Astma volwassenen

Astma algemeen
Astma en allergie
Huisstofmijt
Inhalatiemedicijnen
Longfunctieonderzoek bij astma
Omgaan met astma
Piekstroommeting
Stoppen met roken bij astma

Forum Astma Volwassenen
Bekijk het forum: Astma Volwassenen

Cello Forum - Astma Volwassenen
 

Reacties

 
 

Astma Volwassenen op Cello


Pagina  

Astma Volwassenen

(Astma Volwassenen), , , ,

Astma Volwassenen Astma Volwassenen 5046 Patient informatie Astma Volwassenen Beschikbaar in de volgende talen (PDF) Geachte heer/mevrouw, Uw huisarts heeft u bij Cello aangemeld in verband met astmatische klachten. In deze brief staat belangrijke informatie over de begeleiding die Cello in samenwerking met uw huisarts kan geven. Wij streven ernaar u zo goed mogelijk van deze nieuwe situatie op de hoogte te brengen. U krijgt de mogelijkheid om met onze begeleiding en behandeling gericht te werken aan de verbetering van uw gezondheid. Mogelijk had u al klachten van kortademigheid, een piepende ademhaling of aanhoudend hoesten. Dit zijn verschijnselen die horen bij overgevoeligheid van de luchtwegen en komen door vernauwing van de grote luchtwegen. Bij astma zijn de luchtwegen overgevoelig voor speciale prikkels, zoals huisstofmijt, dieren, bomen, stuifmeel, gras of schimmel. Ook niet specifieke prikkels zoals warmte/ kou overgang, stoom, mist, rook, luchtverontreiniging, bak- of verflucht, parfum of lichamelijke inspanning kunnen astmatische klachten veroorzaken. Daarnaast kunnen ook infecties zoals verkoudheid of griep de spieren van de luchtwegen doen samentrekken en een ontstekingsreactie van het slijmvlies veroorzaken. Dit geeft vernauwing van de grote luchtwegen. Met een vraaggesprek (anamnese), lichamelijk onderzoek, longfunctieonderzoek en bij overgevoeligheid voor specifieke stoffen een allergietest kan uw specifieke astma beeld in kaart worden gebracht. Naar aanleiding van het onderzoek zult u gericht advies krijgen over voorkoming van astma aanvallen door uitlokkende factoren te vermijden. Indien u rookt zult u een “Stop roken Cursus” aangeboden krijgen. Roken geeft namelijk een snellere afname van uw longcapaciteit. Daarnaast kunt u door middel van medicatie de klachten verminderen. Er zijn verschillende soorten inhalatie medicamenten. Luchtwegverwijders, lang of kort werkend hebben binnen een half uur na inhalatie effect en zetten de longen als het ware tijdelijk open. Ontstekingsremmers onderdrukken het ontstekingsproces in de luchtwegen. Dit zorgt voor vermindering van zwelling en slijmproductie. Ons programma omvat regelmatig controles waarbij de medicatie geëvalueerd en zonodig aangepast zal worden. Aanvankelijk zal dit om de 2-4 weken zijn. Afhankelijk van het effect van de medicatie zullen de consulten teruggebracht worden naar eens in de paar maanden. U krijgt uitleg over hoe de medicatie gebruikt moet worden en wanneer u de medicatie nodig heeft. U kunt met de praktijkondersteuners van Cello een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Ter voorbereiding van het eerste gesprek en de daarop volgende contacten kunt u veel informatie over astma vinden op de Cello website. www.cello-hazorg.nl NHG Patientenbrieven Astma volwassenen Astma algemeen Astma en allergie Huisstofmijt Inhalatiemedicijnen Longfunctieonderzoek bij astma Omgaan met astma Piekstroommeting Stoppen met roken bij astma Forum Astma Volwassenen Bekijk het forum: Astma Volwassenen Astma Volwassenen

, , , ,

Pagina  
Astma Volwassenen (Astma Volwassenen)

 

Deel deze pagina