Cello
Cooperatie Eerste Lijn Leiden en Omstreken
 
 
 
 

Diensten

 
 
Diensten van CELLO

CELLO heeft meertalige patiëntenbrieven (A-nivo) en werkprotocollen (B-nivo) ontwikkeld op het gebied van Suikerziekte, Longziekten, Overgewicht en preventie van Hart- en Vaatziekten. Deze documenten worden systematisch onderhouden en op kwaliteit gecontroleerd door commissies van artsen en praktijkondersteuners, die door specialisten (C-nivo) van het betreffende vakgebied worden ondersteund.

De inspanningen van het CELLO team op het gebied van Suikerziekte en Longziekten worden op resultaat getoetst door een landelijk meetpunt voor Kwaliteit van Zorg.
Praktische informatie zoals dieetadviezen, bewegingsprogramma’s, verwijsadressen en wat er nog meer relevant is voor behandeling en preventie is te verkrijgen op het patiëntenplatform. Dit platform is de ontmoetingssite voor uitwisseling van ervaringen, discussie en het doen van mededelingen.

Diabetes dienst
Uw huisarts meldt u aan bij de Diabetesdienst van CELLO. Daarna ontvangt u een oproep voor bloedprikken en voor de controle bij de praktijkondersteuner of de gespecialiseerde diabetesverpleegkundige. Drie maal per jaar is er een korte controle en eenmaal per jaar een uitgebreide controle. Hiernaast worden afspraken voor u gemaakt bij de diëtiste en oogarts. Er wordt veel aandacht besteed aan wat u zelf aan Suikerziekte kunt doen.

Astma en COPD dienst
Op basis van klachten aan de luchtwegen of langdurig roken kan de huisarts u aanmelden bij de Astma en COPD dienst van CELLO. Een longfunctieonderzoek bepaalt de conditie van uw longen. In overleg met de praktijkondersteuner of verpleegkundige wordt uitgestippeld welke activiteiten en oefeningen het beste passen bij uw specifieke situatie. U hoort ook welke medicijnen u kunnen ondersteunen en hoe vaak u gecontroleerd zult worden.

Hart- en Vaatziekten dienst
De kans op het krijgen van Hart- en Vaatziekten wordt verkleind met een gezonde levenswijze. Door een regelmatige controle van gewicht, bloeddruk en cholesterol laten de medewerkers van de Hart- en Vaatziekten dienst van CELLO u zien hoe u zelf uw risico’s kunt verkleinen. Samen met uw huisarts wordt hier in veel gevallen ondersteuning aan gegeven met medicijnen. Voor overleg of vragen kunt u contact opnemen met CELLO of met uw eigen huisarts.

-------------------------------

CELLO services
CELLO has developed multi-lingual patient letters (A-level) and protocols (B-level) on Diabetes, Lung diseases, Obesity and the prevention of Cardio-vascular diseases. These documents are systematically kept up to date and the quality is controlled by commissions of general practitioners and practice nurses, who are supported by specialists (C-level) in the relevant fields. 

The results of the efforts of the CELLO team concerning Diabetes and Lung diseases are measured by a national point of Healthcare Quality control.
Practical information such as diet advice, exercise programmes, referral addresses and other relevant information for treatment and prevention is available on the Patient platform. This platform is the meeting point for exchanging experiences, discussion and posts. 

Diabetes service
Your general practitioner registers you at the CELLO Diabetes service. Subsequently, you will receive an invitation for taking a blood sample and a checkup by the practice nurse or specialised diabetes nurse. Three times a year there is a small checkup and once a year a more extensive checkup. Additionally, appointments with the dietician and ophtamologist (eye doctor) are made.
A lot of attention is paid to what you can do yourself about Diabetes. 

Asthma and COPD service
On the basis of airway symptoms or longterm smoking your general practitioner can register you at the CELLO Asthma and COPD service. A lung function test examines the condition of you lungs. Together with the (practice) nurse the activities and exercises that best fit your specific situation are determined. You will also hear which medication can help you and how often you will have checkups. 

Cardio-vascular service
The risk of Cardio-vascular diseases is reduced by a healthy lifestyle. By regularly checking weight, blood pressure and cholesterol levels, the staff of the CELLO Cardio-vascular service demonstrate how to reduce these risks yourself. In many cases, your general practitioner will support this by also giving you medication.
For consultation or questions you can contact CELLO or your own general practitioner.
 

Diensten op Cello


Pagina  

Diensten

(Diensten)
Over Cello - Diensten - Diensten - - - - Diensten van CELLO CELLO heeft meertalige patiëntenbrieven (A-nivo) en werkprotocollen (B-nivo) ontwikkeld op het gebied van Suikerziekte, Longziekten, Overgewicht en preventie van Hart- en Vaatziekten. Deze documenten worden systematisch onderhouden en op kwaliteit gecontroleerd door commissies van artsen en praktijkondersteuners, die door specialisten (C-nivo) van het betreffende vakgebied worden ondersteund. De inspanningen van het CELLO team op het gebied van Suikerziekte en Longziekten worden op resultaat getoetst door een landelijk meetpunt voor Kwaliteit van Zorg. Praktische informatie zoals dieetadviezen, bewegingsprogramma’s, verwijsadressen en wat er nog meer relevant is voor behandeling en preventie is te verkrijgen op het patiëntenplatform. Dit platform is de ontmoetingssite voor uitwisseling van ervaringen, discussie en het doen van mededelingen. Diabetes dienst Uw huisarts meldt u aan bij de Diabetesdienst van CELLO. Daarna ontvangt u een oproep voor bloedprikken en voor de controle bij de praktijkondersteuner of de gespecialiseerde diabetesverpleegkundige. Drie maal per jaar is er een korte controle en eenmaal per jaar een uitgebreide controle. Hiernaast worden afspraken voor u gemaakt bij de diëtiste en oogarts. Er wordt veel aandacht besteed aan wat u zelf aan Suikerziekte kunt doen. Astma en COPD dienst Op basis van klachten aan de luchtwegen of langdurig roken kan de huisarts u aanmelden bij de Astma en COPD dienst van CELLO. Een longfunctieonderzoek bepaalt de conditie van uw longen. In overleg met de praktijkondersteuner of verpleegkundige wordt uitgestippeld welke activiteiten en oefeningen het beste passen bij uw specifieke situatie. U hoort ook welke medicijnen u kunnen ondersteunen en hoe vaak u gecontroleerd zult worden. Hart- en Vaatziekten dienst De kans op het krijgen van Hart- en Vaatziekten wordt verkleind met een gezonde levenswijze. Door een regelmatige controle van gewicht, bloeddruk en cholesterol laten de medewerkers van de Hart- en Vaatziekten dienst van CELLO u zien hoe u zelf uw risico’s kunt verkleinen. Samen met uw huisarts wordt hier in veel gevallen ondersteuning aan gegeven met medicijnen. Voor overleg of vragen kunt u contact opnemen met CELLO of met uw eigen huisarts. ------------------------------- CELLO services CELLO has developed multi-lingual patient letters (A-level) and protocols (B-level) on Diabetes, Lung diseases, Obesity and the prevention of Cardio-vascular diseases. These documents are systematically kept up to date and the quality is controlled by commissions of general practitioners and practice nurses, who are supported by specialists (C-level) in the relevant fields.  The results of the efforts of the CELLO team concerning Diabetes and Lung diseases are measured by a national point of Healthcare Quality control. Practical information such as diet advice, exercise programmes, referral addresses and other relevant information for treatment and prevention is available on the Patient platform. This platform is the meeting point for exchanging experiences, discussion and posts.  Diabetes service Your general practitioner registers you at the CELLO Diabetes service. Subsequently, you will receive an invitation for taking a blood sample and a checkup by the practice nurse or specialised diabetes nurse. Three times a year there is a small checkup and once a year a more extensive checkup. Additionally, appointments with the dietician and ophtamologist (eye doctor) are made. A lot of attention is paid to what you can do yourself about Diabetes.  Asthma and COPD service On the basis of airway symptoms or longterm smoking your general practitioner can register you at the CELLO Asthma and COPD service. A lung function test examines the condition of you lungs. Together with the (practice) nurse the activities and exercises that best fit your specific situation are determined. You will also hear which medication can help you and how often you will have checkups.  Cardio-vascular service The risk of Cardio-vascular diseases is reduced by a healthy lifestyle. By regularly checking weight, blood pressure and cholesterol levels, the staff of the CELLO Cardio-vascular service demonstrate how to reduce these risks yourself. In many cases, your general practitioner will support this by also giving you medication. For consultation or questions you can contact CELLO or your own general practitioner.


Pagina  
Diensten (Diensten)

 

Deel deze pagina